Project omschrijving

Projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving

2020-04-28T14:43:31+00:00

Parkinson Vereniging

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben niet alleen te maken met de lichamelijke gevolgen van de aandoening, maar ook met mentale veranderingen. Die zijn lastig voor de patiënten zelf, maar ook voor hun directe omgeving. De Parkinson Vereniging heeft een cursus ontwikkeld die mensen met de ziekte van Parkinson hiermee leert omgaan. De naam: ‘Parkinson? Houd je aandacht erbij!’. Naast training van het geheugen richt de cursus zich op bewustwording. Inzicht is een eerste stap om zo goed mogelijk om te gaan met de beperkingen.