Project omschrijving

Communicatieadvies en projectmanagement ECTR-project Dutch Clinical Research Foundation (DCRF)

European Clinical Trial Regulation

CoS is projectleider en communicatieadviseur voor de DCRF bij de Nederlandse implementatie van de Europese wetgeving voor klinisch geneesmiddelenonderzoek (European Clinical Trial Regulation). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek.

Lees hier over het project
Folder klinisch onderzoek DCRF
Website klinisch onderzoek DCRF

Structuur en organisatie van de communicatie

De DCRF is door CoS ook begeleid bij de ontwikkeling van een nieuwe structuur en organisatie van de communicatie, met als onderdelen een nieuwe huisstijl en website.